Bemærk:

Jeg er fra d.1/8-2023 gået på barsel og er tilbage igen i klinikken i Stouby fra d.1/6-2024 og i Vejle fra d.31/7-2024. I perioden henviser jeg til min vikar, Anette Bering som modtager henvisninger fra lægen på adressen i Vejle. Hun kan kontaktes på tlf. 50104633.

 

Jeg er autoriseret psykolog, SE-practitioner og kropsorienteret psykoterapeut. Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet og har efterfølgende videreuddannet mig indenfor forskellige psykoterapeutiske områder og har bred erfaring i at hjælpe mennesker videre og med at skabe indsigt og forståelse.

Jeg har i forbindelse med autorisation og efteruddannelse gennemført et stort antal supervisionstimer og foretager samtidig løbende kvalitetsstyring af mit arbejde gennem egenterapi, supervision og videreuddannelse.

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning, samtaleterapi, SE-terapi, parterapi, krisehjælp, chok- og traumebehandling, supervision, vejledning i stresshåndtering, mindfulness, meditation, yogabaseret terapi samt tilbyder telefonkonsultation og online videobaserede konsultationer.

Jeg har særlig interesse for sammenhængen mellem krop og psyke og tilbyder psykoterapi med udgangspunkt i kroppen, hvor følelser, tanker og krop behandles som en samspillende helhed.

I terapiforløbet tager jeg udgangspunkt i din situation, som den ser ud her og nu. Vi arbejder sammen hen imod at forstå din aktuelle problemstilling bedre samt skabe refleksion og handlemuligheder.

Udover at være psykolog er jeg også uddannet yogalærer og har gennemført 400 timers certificeret yogalæreruddannelse gennem Yoga Alliance.

Overenskomst med den Offentlige Sygesikring

Jeg har ydernummer og overenskomst med den Offentlige Sygesikring, hvilket betyder, at jeg tager imod henvisninger fra egen praktiserende læge.

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat  OCD, der er fyldt 18 år

Kontakt mig på 60701125 og hør nærmere.